تولید - محصول

 • Nadroparin Calcium Injection

  تزریق کلسیم نادروپارین

  نام محصول: تزریق کلسیم نادروپارین

  STRENGTH: 0.4ml: 4100IU ، 0.6ml: 6150IU

  بسته بندی: 2 عدد سرنگ / جعبه با دوز تک

  FORMULATION: هر سرنگ از قبل پر شده شامل:

  نادروپارین کلسیم به دست آمده از Mucosa روده بز گوشت خوک 4،100 ضد Xa IU

  نادروپارین کلسیم به دست آمده از گلوگاه روده بز 6،150 ضد Xa IU