تولید - محصول

 • Enoxaparin Sodium Injection

  تزریق سدیم انوکساپارین

  نام محصول: تزریق سدیم انوکساپارین

  مشخصات: 10000IU / 1.0ml

  نقاط قوت: 0.2ml / سرنگ ، 0.4ml / سرنگ ، 0.6ml / سرنگ ، 0.8ml / سرنگ ، 1.0ml / سرنگ

  بسته بندی: 2 عدد سرنگ / جعبه با دوز تک

  FORMULATION: هر سرنگ از قبل پر شده حاوی: Enoxaparin سدیم (USP) به دست آمده از بز گوشت کبدی روده

  2000 ضد Xa IU معادل 20mg

  4000 Anti-Xa IU معادل 40mg

  6000 ضد Xa IU معادل 60mg

  8000 ضد Xa IU معادل 80mg

  10000 ضد Xa IU معادل 100mg