تولید - محصول

 • Dalteparin Sodium Injection

  تزریق سدیم دالتپارین

  نام محصول: تزریق سدیم دالتپارین

  قدرت: 0.2ml: 5000IU ، 0.3ml: 7500IU

  بسته بندی: 2 عدد سرنگ / جعبه با دوز تک

  FORMULATION: هر سرنگ از قبل پر شده شامل:

  Dalteparin Sodium (BP) به دست آمده از گلوگاه روده بز 5،000 Anti-Xa IU

  Dalteparin Sodium (BP) به دست آمده از گلوگاه روده گوشت خوک 7،500 Anti-Xa IU