تولید - محصول

 • Nadroparin Calcium Injection

  تزریق کلسیم نادروپارین

  نام محصول: تزریق کلسیم نادروپارین

  STRENGTH: 0.4ml: 4100IU ، 0.6ml: 6150IU

  بسته بندی: 2 عدد سرنگ / جعبه با دوز تک

  FORMULATION: هر سرنگ از قبل پر شده شامل:

  نادروپارین کلسیم به دست آمده از Mucosa روده بز گوشت خوک 4،100 ضد Xa IU

  نادروپارین کلسیم به دست آمده از گلوگاه روده بز 6،150 ضد Xa IU

 • Dalteparin Sodium Injection

  تزریق سدیم دالتپارین

  نام محصول: تزریق سدیم دالتپارین

  قدرت: 0.2ml: 5000IU ، 0.3ml: 7500IU

  بسته بندی: 2 عدد سرنگ / جعبه با دوز تک

  FORMULATION: هر سرنگ از قبل پر شده شامل:

  Dalteparin Sodium (BP) به دست آمده از گلوگاه روده بز 5،000 Anti-Xa IU

  Dalteparin Sodium (BP) به دست آمده از گلوگاه روده گوشت خوک 7،500 Anti-Xa IU

 • Heparin Sodium Injection(Bovine Source)

  تزریق سدیم هپارین (منبع گاو)

  نام محصول: تزریق سدیم هپارین source منبع گاو)

  قدرت: 5ml: 5000IU ، 5ml: 25000IU

  ظاهر: یک مایع شفاف و بی رنگ تا زرد.

  بسته بندی: ویال 5ml / ویال با دوز متعدد ، 5 ویال / جعبه

  استاندارد: BP

 • Heparin Sodium Injection(Porcine Source)

  تزریق سدیم هپارین (منبع گاو)

  نام محصول: تزریق سدیم هپارین (منبع گوشت خوک)

  قدرت: 5ml: 25000IU

  ظاهر: یک مایع شفاف و بی رنگ تا زرد.

  بسته بندی: ویال 5ml / ویال با دوز متعدد ، 5 ویال / جعبه

  استاندارد: BP

 • Enoxaparin Sodium Injection

  تزریق سدیم انوکساپارین

  نام محصول: تزریق سدیم انوکساپارین

  مشخصات: 10000IU / 1.0ml

  نقاط قوت: 0.2ml / سرنگ ، 0.4ml / سرنگ ، 0.6ml / سرنگ ، 0.8ml / سرنگ ، 1.0ml / سرنگ

  بسته بندی: 2 عدد سرنگ / جعبه با دوز تک

  FORMULATION: هر سرنگ از قبل پر شده حاوی: Enoxaparin سدیم (USP) به دست آمده از بز گوشت کبدی روده

  2000 ضد Xa IU معادل 20mg

  4000 Anti-Xa IU معادل 40mg

  6000 ضد Xa IU معادل 60mg

  8000 ضد Xa IU معادل 80mg

  10000 ضد Xa IU معادل 100mg